Prawo zamówień publicznych w dobie elektronizacji

Hotel Mercure Poznań Centrum | Poznań
30 listopada 2018 r.
Zarejestruj się

Do konferencji zostało:

Program

Panel 1
Nowe regulacje istotne dla prawa zamówień publicznych

Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych – koncepcja przepisów autorstawa UZP i MPiT
Prelegent w trakcie potwierdzania
9.00 – 9.30

Dokumentacja postępowania przetargowego zgodna z RODO – obowiązki informacyjne, zgody wykonawców, umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych
Prelegent w trakcie potwierdzania
9.30 – 10.00

Panel 2
Elektronizacja zamówień publicznych

Mini-portal e-Zamówienia autorstwa Urzędu Zamówień Publicznych – zasady funkcjonowania
Prelegent w trakcie potwierdzania
10.30 – 11.00

 

eFakturowanie w zamówieniach publicznych – zasady przyjmowania faktur elektronicznych od 18 kwietnia 2019 r.
Prelegent w trakcie potwierdzania
11.00 – 11.30

 

Elektronizacja zamówień publicznych w praktyce – co czeka zamawiających i wykonawców?
Zygmunt Kopacz
11.30 – 12.00

Panel 3
Prawo zamówień publicznych

Perspektywa zamawiającego:

Przebieg modelowego elektronicznego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego (ogłosznie, przygotowanie JEDZ, pytania wykonawców, złożenie ofert, otwarcie i ocena ofert, wyjaśnianie i uzupełnianie ofert, wybór najkorystniejszej oferty)
Prelegent w trakcie potwierdzania
12.45 – 14.00

Perspektywa wykonawcy:

Składanie ofert w elektronicznym postępowaniu (oferta, JEDZ, inne dokumenty i oświadczenia, pełnomocnictwa, wadium, tajemnica przedsiębiorstwa, dokument podmiotów trzecich i podwykonawców, zmiana i wycofanie oferty)
Dariusz Ziembiński
14.00 – 15.15

Prelegenci

Robert Siwik

Robert Siwik

Kancelaria Prawa Zamówień Publicznych Robert Siwik. Przewodniczący Komisji ds. zamówień publicznych Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej.

Lidia Piotr-Krajecka

Lidia Piotr-Krajecka

Radca prawny, arbiter UZP w latach 1996-2007. Przewodnicząca grupy zamówień sektorowych w Polskim Stowarzyszeniu Zamówień Publicznych (PSZP).

Dariusz Ćwik

Dariusz Ćwik

Radca prawny, Partner w Kancelarii Radców Prawnych Ćwik i Partnerzy.

Anna Moczulska

Anna Moczulska

Radca prawny, kancelaria Jerzykowski i Wspólnicy.

Zygmunt Kopacz

Zygmunt Kopacz

Pełnomocnik Zarządu Open Nexus

Michał Prętnicki

Michał Prętnicki

Radca prawny w kancelarii Dr Krystian Ziemski & Partners.

Mateusz Brzeziński

Mateusz Brzeziński

Starszy prawnik w Kancelarii Radców Prawnych Ćwik i Partnerzy.

Dariusz Ziembiński

Dariusz Ziembiński

Radca prawny, partner w kancelarii Dariusz Ziembiński & Partnerzy.

Miejsce konferencji

ADRES KONFERENCJI:

Hotel Mercure Poznań Centrum
ul. Roosevelta 20
60-829, Poznań

Partnerzy

Organizator

Partner strategiczny

Partner merytoryczny

Partner technologiczny

Partnerzy

Zgłoszenia

Cena: 699 zł + VAT

(859,77 zł brutto)
Cena za 1 uczestnika

Rabaty:

    • W przypadku uczestnictwa 2 lub więcej osób z jednej firmy / instytucji obowiązuje zniżka 5% na drugą i każdą następną osobę.
    • Dla prenumeratorów pisma „Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce” obowiązuje dodatkowa zniżka 5%. 

Sposób zgłoszenia

Telefonicznie (tel.:535 538 934)
Wysyłając zgłoszenie na adres:
biuro@mustreadmedia.pl
(formularz do pobrania)
Wypełniając zgłoszenie on-line

Złożenie zamówienia oznacza akceptację warunków uczestnictwa.

Warunki uczestnictwa:

1. Po otrzymaniu zgłoszenia organizator (Wydawnictwo MRM Witold Jarzyński) przekaże uczestnikowi potwierdzenie udziału w Kongresie oraz wystawi fakturę VAT

2. Zamiast zgłoszonej osoby w wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik instytucji / firmy pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową (na adres: biuro@mustreadmedia.pl).

3. Rezygnacja z udziału w wydarzeniu może zostać przesłana do organizatora drogą e-mailową (na adres: biuro@mustreadmedia.pl). W przypadku rezygnacji z udziału w wydarzeniu do 30 dni przed jego rozpoczęciem organizator zwróci uczestnikowi 100% opłaty. W przypadku rezygnacji z udziału po ww. terminie uczestnikowi nie przysługuje zwrot opłaty (może jednak zmienić osoby wskazane do udziału w wydarzeniu).

4. Administratorem Państwa danych osobowych jest Witold Jarzyński z siedzibą w Warszawie przy ul. Jugosłowiańskiej 15b/40 (działający pod firmą: MRM Witold Jarzyński). Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zamówienia oraz dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych (marketing bezpośredni swoich towarów i usług). W przypadku wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą mailową/zgody na kontakt telefoniczny w celach marketingu bezpośredniego dane osobowe będą przetwarzane także w tym celu. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę (wysyłając żądanie na adres e-mail: biuro@mustreadmedia.pl). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Zgłoszenie uczestnictwa

Dane osoby składającej zamówienie: Dane do faktury:
Imię i nazwisko
Nazwa firmy / instytucji (Nie dotyczy osób fizycznych)
Telefon
Ulica
Adres email
Miasto
Kod pocztowy
NIP (Nie dotyczy osób fizycznych)
Rodzaj faktury

Czy konferencja będzie finansowana w min. 70% ze środków publicznych a w związku z tym obowiązuje zwolnienie z podatku VAT?

Ilość uczestników:

Dane uczestników:

Imię i nazwisko Telefon Adres email
Imię i nazwisko Telefon Adres email
Imię i nazwisko Telefon Adres email
Imię i nazwisko Telefon Adres email
Imię i nazwisko Telefon Adres email
Imię i nazwisko Telefon Adres email
Imię i nazwisko Telefon Adres email
Imię i nazwisko Telefon Adres email
Imię i nazwisko Telefon Adres email
Imię i nazwisko Telefon Adres email

Dodatkowe uwagi:

 Upoważniam Wydawnictwo MRM Witold Jarzyński do wystawienia faktury bez podpisu odbiorcy.

 Wyrażam zgodę na przesyłanie przez MRM Witold Jarzyński informacji handlowych na podany przez ze mnie adres e-mail.

 Wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny (na podany nr telefonu) przez MRM Witold Jarzyński w celu marketingu bezpośredniego.

Nasze poprzednie wydarzenia

Nowe Prawo Zamówień Publicznych – Praktyka
Centrum Nauki Kopernik w Warszawie
28 października 2016 r.

Kongres Wykonawców Zamówień Publicznych
Centrum Nauki Kopernik w Warszawie
29 marca 2017 r.

 Najlepsze książki prawnicze znajdziesz na:

www.sklep.mustreadmedia.pl